การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ตำรวจภูธรภาค 1 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

...

สคจ.ระยอง สาขา 2 จัดกิจกรรม “รณรงค์รักษาความสะอาด และพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (ปลวกแดง)”

...

สคจ.ระยอง สาขา 2 จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาชุมชน (Big Cleaning Day) โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (มะขามคู่)

...

กคช.ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.1 เปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง

...

การเคหะแห่งชาติรับมอบเตียงนอนและเก้าอี้รถเข็นหรือวีลแชร์จากกองพันทหารช่างที่ 1กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก เพื่อส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง

...

สคจ.ราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรราชบุรี (เจดีย์หัก) จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

...

ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนรามอินทราจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน

...

สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 ร่วมกับผู้อยู่อาศัย และคณะกรรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 102 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

...

สคจ.เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน จิตอาสา และผู้อยู่อาศัยในชุม ร่วมกันทำนุบำรุงปรับปรุงพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

...

Compare listings

เปรียบเทียบ