มองหาที่อยู่อาศัย?

ลองคลิกที่ปุ่มด้านล่างดูสิ

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือสนใจในโครงการของเรา กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สร้างบ้านด้วยใจ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทุนคุ้มค่า

สร้างเพื่อทุกคน

ราคาเข้าถึงได้

สังคมคุณภาพ

เคลียร์จบทุกเรื่องยาก

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ SCB เพื่อให้การทำธุรกิจรับเหมาภาครัฐเป็นงานเบากว่าที่เคย

โครงการ ไฮไลท์

ข่าวสาร อัพเดท

บริการข้อมูลข่าวสารจากการเคหะแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติลงพื้นสำรวจพื้นที่โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะที่1 เพื่อรองรับผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม CG & CSR

• การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
• การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
• การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

คำรับรองและพันธมิตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์

ยังไม่พบโครงการที่ต้องการ?

ลองคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดของเราสิ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ