กุมภาพันธ์ 2022

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 “โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.อุตรดิตถ์ (งิ้วงาม)”

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19“โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์...

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 “โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม (แม่กลอง)”

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19“โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม...

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 2 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 “โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.นครราชสีมา (โชคชัย)”

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 2 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19“โครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา...

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19“โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (บางบ่อ)”

มีบ้านง่ายๆ กับการเคหะแห่งชาติ กับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19“โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ...

บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำให้แก่การเคหะแห่งชาติเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรื่อง โครงการแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

...

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการพัฒนาโครงการ”บ้านเบอร์ 5″ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

...

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์)

พร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของอาคารชุด 4 ชั้น ฟังก์ชั่นครบโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์) ส่วนที่ 1-3อาคารชุด 4 ชั้น 1...

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สิงห์บุรี (บางกระบือ)

บ้านแฝดรูปแบบทันสมัย ให้ความครบครัน ด้วยฟังก์ชั่นรูปแบบบ้านเดี่ยว บนทำเลใกล้ตัวเมือง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสิงห์บุรี...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content