การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติรับมอบเตียงนอนและเก้าอี้รถเข็นหรือวีลแชร์จากกองพันทหารช่างที่ 1กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก เพื่อส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง

...

สคจ.ราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรราชบุรี (เจดีย์หัก) จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

...

ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนรามอินทราจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน

...

สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 ร่วมกับผู้อยู่อาศัย และคณะกรรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 9 บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 102 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

...

สคจ.เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน จิตอาสา และผู้อยู่อาศัยในชุม ร่วมกันทำนุบำรุงปรับปรุงพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

...

สคจ.สมุทรปราการ สาขา 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

สคล.สาขาห้วยขวางลอกท่อระบายน้ำ พร้อมทำความสะอาดใต้อาคารแฟลต 16 โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ