มีนาคม 2022

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการฯ จ.ชลบุรี (ห้วยกะปิ)

https://www.youtube.com/watch?v=PJzGkd6phQ8 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ) ณ มีนาคม 2565...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ

...

การเคหะแห่งชาติติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่จะมอบโอนฯ ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (เนินพลับหวาน)

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content