การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติมอบโอนสาธารณูปโภคฯ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 ให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองคลองหลวง

การเคหะแห่งชาติร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีลงนามข้อตกลงการส่ง-รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภค...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับชาวชุมชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

...

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการศึกษาดูงานให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

...

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ผลตอบแทน 5,000-30,000 บาทต่อหน่วย !

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ จำนวน 104 โครงการ อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น 5,000 – 30,000...

การเคหะแห่งชาติ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

การเคหะแห่งชาติ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส พัฒนาวิสาหกิจชุมชนรุกตลาดออนไลน์การเคหะแห่งชาติเปิดตัวเว็บไซต์ “พม.พารวย สร้างงาน สร้างรายได้” หรือ...

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติ ให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ให้ได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์...

การเคหะแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ

...

Compare listings

เปรียบเทียบ