ความคืบหน้าการก่อสร้าง

ความคืบหน้าโครงการฯ ภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2)

https://www.youtube.com/watch?v=G6ZZaQR3M_E 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2) ณ พฤษภาคม 2565...

ความคืบหน้าโครงการฯ ชุมพร

https://www.youtube.com/watch?v=NVSTdZ0h_S8 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนชุมพร ณ พฤษภาคม 2565 ..........................................................................................................

ความคืบหน้าโครงการฯ ภูเก็ต 2 (บ้านป่าครองชีพ)

https://youtu.be/PsviBNH0apY 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต 2 (บ้านป่าครองชีพ) ณ พฤษภาคม 2565 ..........................................................................................................

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1)

https://youtu.be/qxMrwqRKBTU 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1) ณ พฤษภาคม 2565 ..........................................................................................................

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการฯ จ.ชลบุรี (ห้วยกะปิ)

https://www.youtube.com/watch?v=PJzGkd6phQ8 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (ห้วยกะปิ) ณ มีนาคม 2565...

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการฯ จ.สระบุรี (บ้านหมอ)

https://www.youtube.com/watch?v=cSqFR2oAWVI 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนสระบุรี (บ้านหมอ) ณ มีนาคม 2565...

ความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการฯบางพลี ทาวน์โฮม 3

https://www.youtube.com/watch?v=6J2Ewo-Ptfw 👷 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนบางพลี ทาวน์โฮม 3 ณ มีนาคม 2565...

Compare listings

เปรียบเทียบ