มกราคม 2021

กคช.จัดประชุมกำหนดมาตรฐานใหม่ของอาคารเช่า แผนการลงทะเบียน ค่าบริหารจัดการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคืนอาคารเช่าของ กคช.

123 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการรับคืน  อาคารเช่า โดยมีนายสมเจต...

กคช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด เพื่อจัดเป็นบ้านพักสวัสดิการแก่พนักงาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร...

กคช. ลงพื้นที่สำรวจอาคารเช่าเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาคารเช่า กคช.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต...

แบบบ้าน A GOOD FRIEND

ผู้สูงอายุหลังจากที่เหนื่อยจากการทำงาน หรือเกษียณในการทำงานแล้ว พวกเขาเหล่านี้ คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการ "พักผ่อน" อย่างเต็มที่...

แบบบ้าน TINY HOUSE

บ้านผู้สุงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ ความเป็น "ผู้สูงอายุ" คงเป็นเพียงแค่ตัวเลขที่เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมล้ำของช่วงอายุวัย...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content