การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาตินำ สบน. และทริส ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการ (Site Visit) เพื่อประเมินผลโครงการเงินกู้ “โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3 และ 4 “

...

การเคหะแห่งชาติร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียน โครงการ”เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน (Back-to-School)”

...

การเคหะแห่งชาติร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

...

บริษัท ปูนซิเมนไทย จำกัด มอบท่อประปาและอุปกรณ์ต่อประกอบพ่นละอองน้ำให้แก่การเคหะแห่งชาติเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง

...

สคล.สาขาห้วยขวาง เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในโครงการอาคารสงเคราะห์ยมราช (สิริสาสน์)

...

การเคหะแห่งชาติ โดย สคจ.ปราจีนบุรี สาขา 2 ร่วมกับผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

...

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนบางพลี

...

การเคหะแห่งชาติ สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติภายในโครงการเคหะจังหวัดสระบุรี 2 (ห้วยบง)

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับตำรวจนครบาลมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2

...

Compare listings

เปรียบเทียบ