ตุลาคม 2021

สคจ.เชียงราย ร่วมกับ พป.พม. ขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างอาชีพชุมชนและสร้างกลุ่มกิจกรรมชุมชน ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 2)

...

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์...

การเคหะแห่งชาติจับมือกับNIDA พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)...

เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรสาคร (ท่าจีน)

โครงการฯ สมุทรสาคร (ท่าจีน)อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง ราคาเริ่มต้น 4.11...

เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรสาคร (นาดี)

โครงการฯ สมุทรสาคร (นาดี)อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาทจองเพียง 99...

เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดสมุทรสาคร (เศรษฐกิจ 3)

โครงการฯ สมุทรสาคร (เศรษฐกิจ 3)อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงราคาเริ่มต้น 2.66...

โครงการสมุทรสาคร (สี่วาพาสวัสดิ์) 3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรสาคร (สี่วาพาสวัสดิ์)"3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1...

โครงการสมุทรสาคร (ติดนิคม) 3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรสาคร (ติดนิคม)"3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค....

โครงการสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) 3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรสาคร (บางกระเจ้า)"3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content