ห้องสมุดชีวิต

ธันวาคม 2566

การสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ

  พฤศจิกายน 2566

  การสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดี

   ตุลาคม 2566

   การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

   6.Regional Economic Outlook

   6.Regional Economic Outlook

   436 KB 5 Downloads

    กันยายน 2566

    การสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ

     สิงหาคม 2566

     พัฒนา Eco Friendly Housing ของการเคหะแห่งชาติ

     กรกฎาคม 2566

     เกณฑ์การพัฒนา Eco Friendly Housing

     10.EDGE Demo for Architects

     10.EDGE Demo for Architects

     114 KB 6 Downloads

      มิถุนายน 2566

      ทำไมต้องพัฒนา Eco Friendly Housing

      พฤษภาคม 2566

      ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

      2.Baan Poonsin

      2.Baan Poonsin

      172 KB 7 Downloads

      เมษายน 2566

      นโยบาย Affordable Housing for Future

      2.Inside BOXABL

      2.Inside BOXABL

      268 KB 4 Downloads
      3.Zero Energy Housing

      3.Zero Energy Housing

      239 KB 6 Downloads
      4.Europe Housing

      4.Europe Housing

      279 KB 6 Downloads
      9.$10,000 Tesla Home

      9.$10,000 Tesla Home

      153 KB 7 Downloads

       มีนาคม 2566

       Affordable Housing เพื่อคนทุกวัย

       1.housing for all of humanity

       1.housing for all of humanity

       165 KB 12 Downloads
       7.Affordable Housing

       7.Affordable Housing

       452 KB 11 Downloads
       9.Japan's Housing for All

       9.Japan's Housing for All

       333 KB 7 Downloads
       10.NEVER TOO SMALL

       10.NEVER TOO SMALL

       345 KB 6 Downloads

        กุมภาพันธ์ 2566

        การพัฒนา Affordable Housing ในต่างประเทศ

        5.Housing a Nation

        5.Housing a Nation

        106 KB 13 Downloads

         มกราคม 2566

         การพัฒนา Affordable Housing ของประเทศไทย

         7.What is Affordable Housing

         7.What is Affordable Housing

         216 KB 6 Downloads

          ธันวาคม 2565

          1.Indonesia Smart City

          1.Indonesia Smart City

          308 KB 21 Downloads
          4.Yokohama Smart City

          4.Yokohama Smart City

          100 KB 10 Downloads

          พฤศจิกายน 2565

          2.Prapokklao-Sky-Park

          2.Prapokklao-Sky-Park

          4 MB 8 Downloads
          3.Singapore-Go to Green

          3.Singapore-Go to Green

          10 MB 12 Downloads
          5.Yannawa Riverfront

          5.Yannawa Riverfront

          5 MB 7 Downloads

          ตุลาคม 2565

          กันยายน 2565

          9.Phitsanulok recycle city

          9.Phitsanulok recycle city

          180 KB 6 Downloads

          สิงหาคม 2565

          กรกฎาคม 2565

          01_NHA-e-library-ซีพี

          01_NHA-e-library-ซีพี

          224 KB 8 Downloads
          10_NHA-e-library-Local Love

          10_NHA-e-library-Local Love

          337 KB 4 Downloads

          มิถุนายน 2565

          พฤษภาคม 2565

          เมษายน 2565

          1.บ้านรู้ใจ

          1.บ้านรู้ใจ

          145 KB 32 Downloads
          2.refinn

          2.refinn

          133 KB 21 Downloads
          5.Supalai Smart Solution

          5.Supalai Smart Solution

          144 KB 13 Downloads
          9.Property mall

          9.Property mall

          112 KB 14 Downloads

          มีนาคม 2565

          กุมภาพันธ์ 2565

          มกราคม 2565

          ธันวาคม 2564

          1.BIM

          1.BIM

          234 KB 12 Downloads
          6.Active Air Flow

          6.Active Air Flow

          301 KB 9 Downloads
          10.green bond

          10.green bond

          112 KB 8 Downloads

          Compare listings

          เปรียบเทียบ
          Skip to content