ห้องสมุดชีวิต

ตุลาคม 2566

การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

6.Regional Economic Outlook

6.Regional Economic Outlook

436 KB 0 Downloads

  กันยายน 2566

  การสร้างความมั่นคงของระบบนิเวศ

   สิงหาคม 2566

   พัฒนา Eco Friendly Housing ของการเคหะแห่งชาติ

   กรกฎาคม 2566

   เกณฑ์การพัฒนา Eco Friendly Housing

   10.EDGE Demo for Architects

   10.EDGE Demo for Architects

   114 KB 1 Downloads

    มิถุนายน 2566

    ทำไมต้องพัฒนา Eco Friendly Housing

    พฤษภาคม 2566

    ภูมิปัญญาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

    2.Baan Poonsin

    2.Baan Poonsin

    172 KB 3 Downloads

    เมษายน 2566

    นโยบาย Affordable Housing for Future

    2.Inside BOXABL

    2.Inside BOXABL

    268 KB 0 Downloads
    3.Zero Energy Housing

    3.Zero Energy Housing

    239 KB 1 Downloads
    4.Europe Housing

    4.Europe Housing

    279 KB 1 Downloads
    9.$10,000 Tesla Home

    9.$10,000 Tesla Home

    153 KB 2 Downloads

     มีนาคม 2566

     Affordable Housing เพื่อคนทุกวัย

     1.housing for all of humanity

     1.housing for all of humanity

     165 KB 8 Downloads
     7.Affordable Housing

     7.Affordable Housing

     452 KB 5 Downloads
     9.Japan

     9.Japan's Housing for All

     333 KB 1 Downloads
     10.NEVER TOO SMALL

     10.NEVER TOO SMALL

     345 KB 1 Downloads

      กุมภาพันธ์ 2566

      การพัฒนา Affordable Housing ในต่างประเทศ

      5.Housing a Nation

      5.Housing a Nation

      106 KB 8 Downloads

       มกราคม 2566

       การพัฒนา Affordable Housing ของประเทศไทย

       7.What is Affordable Housing

       7.What is Affordable Housing

       216 KB 2 Downloads

        ธันวาคม 2565

        1.Indonesia Smart City

        1.Indonesia Smart City

        308 KB 15 Downloads
        4.Yokohama Smart City

        4.Yokohama Smart City

        100 KB 5 Downloads

        พฤศจิกายน 2565

        2.Prapokklao-Sky-Park

        2.Prapokklao-Sky-Park

        4 MB 3 Downloads
        3.Singapore-Go to Green

        3.Singapore-Go to Green

        10 MB 6 Downloads
        5.Yannawa Riverfront

        5.Yannawa Riverfront

        5 MB 2 Downloads

        ตุลาคม 2565

        กันยายน 2565

        9.Phitsanulok recycle city

        9.Phitsanulok recycle city

        180 KB 0 Downloads

        สิงหาคม 2565

        กรกฎาคม 2565

        01_NHA-e-library-ซีพี

        01_NHA-e-library-ซีพี

        224 KB 3 Downloads
        10_NHA-e-library-Local Love

        10_NHA-e-library-Local Love

        337 KB 0 Downloads

        มิถุนายน 2565

        พฤษภาคม 2565

        เมษายน 2565

        1.บ้านรู้ใจ

        1.บ้านรู้ใจ

        145 KB 27 Downloads
        2.refinn

        2.refinn

        133 KB 15 Downloads
        5.Supalai Smart Solution

        5.Supalai Smart Solution

        144 KB 8 Downloads
        9.Property mall

        9.Property mall

        112 KB 9 Downloads

        มีนาคม 2565

        กุมภาพันธ์ 2565

        มกราคม 2565

        ธันวาคม 2564

        1.BIM

        1.BIM

        234 KB 6 Downloads
        6.Active Air Flow

        6.Active Air Flow

        301 KB 4 Downloads
        10.green bond

        10.green bond

        112 KB 4 Downloads

        Compare listings

        เปรียบเทียบ
        Skip to content