ข่าวสารดินแดง

การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (อาคารแฟลตที่ 15 -16)

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่เชิญชวนให้ชาวชุมชนดินแดงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่2

...

การเคหะฯ รวมพลังชุมชนดินแดง เดินหน้าภารกิจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565CR: มติชนสุดสัปดาห์ คอลัมน์ “สร้างบ้าน สร้างสรรค์ สร้างสุข” ฉบับวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

...

Compare listings

เปรียบเทียบ