ข่าวสารดินแดง

กรรมการ กคช. ลงพื้นที่ชุมชนดินแดง ย้ำ ! ตรวจสอบอาคาร D1 ให้ละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องดินแดง

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 รุ่นที่ 4 โดยมี...

การเคหะแห่งชาติเคลียร์จบทุกปัญหาชุมชนดินแดง ภายใน 3 เดือน !!

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนดินแดง ภายหลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน...

การเคหะแห่งชาติจับมือสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง อาคารแปลง G

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันจักรี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์...

เตรียมความพร้อม

ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟู ชุมชนดินแดง และนายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา...

การเคหะแห่งชาติหารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพื่อตรวจแหล่งมั่วสุมการพนันและยาเสพติดภายในชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวางประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติจับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ “กลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดงและโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมงาน The First Thailand Housing Forum 2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเมือง (ชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน)” โดยมี...

การเคหะแห่งชาติเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนเขตดินแดง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งซาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุชุมหนเขตดินแดง โดยมี...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content