เมษายน 2024

การเคหะแห่งชาติก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % คาดว่าจะส่งมอบให้ผู้อยู่อาศัยประมาณเดือนพฤษภาคม 2567

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

...

การเคหะแห่งชาติระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กันทั้ง 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลาย

...

การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษา”โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง”ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

...

พบกับ!! โครงการจากการเคหะแห่งชาติใน จ.ภูเก็ต🏡อาคารชุด | ทาวน์โฮม | อาคารพาณิชย์ “หลายทำเลดี ๆ เดินทางสะดวก ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์” 🌊✈️

📌 เปิดจอง 1 - 7 พ.ค. 2567ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) สอบถามเพิ่มเติม📞 𝟬𝟵 𝟲𝟵𝟯𝟱 𝟳𝟱𝟮𝟴📞 𝟬𝟵 𝟭𝟬𝟰𝟳 𝟭𝟮𝟴𝟬📞 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿...

เปิดจอง ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น กับโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ชัยภูมิ

ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น | 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำเนื้อที่ประมาณ 16 ตร.ว.✨ เริ่ม 5.78 แสนบาท🎊 จองเพียง 1,000 บาท เปิดจอง 26 เม.ย. - 2 พ.ค. 2567ณ...

การเคหะแห่งชาติระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กันทั้ง 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลาย

การเคหะแห่งชาติจัดเสวนาและบรรยายหัวข้อ “ที่อยู่อาศัยและการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในอนาคต“ โดยมี ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา...

โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการ โครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับภาวะภัยพิบัติ

...

การเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content