มองหาที่อยู่อาศัย?

ลองคลิกที่ปุ่มด้านล่างดูสิ

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือสนใจในโครงการของเรา กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สร้างบ้านด้วยใจ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทุนคุ้มค่า

สร้างเพื่อทุกคน

ราคาเข้าถึงได้

สังคมคุณภาพ

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
Service Tracking System

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

โครงการ ไฮไลท์

ข่าวสาร อัพเดท

บริการข้อมูลข่าวสารจากการเคหะแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติเข้าพบหน่วยงานภาคีเคลือข่าย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสุรินทร์ (สลักได)

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม CG & CSR

• การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
• การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
• การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

คำรับรองและพันธมิตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์

ยังไม่พบโครงการที่ต้องการ?

ลองคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดของเราสิ

Compare listings

เปรียบเทียบ