มองหาที่อยู่อาศัย?

ลองคลิกที่ปุ่มด้านล่างดูสิ

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัย พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือสนใจในโครงการของเรา กรุณาคลิกที่ติดต่อเรา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สร้างบ้านด้วยใจ

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงทุนคุ้มค่า

สร้างเพื่อทุกคน

ราคาเข้าถึงได้

สังคมคุณภาพ

ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
Service Tracking System

ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการใช้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด้วยตนเองเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

โครงการ ไฮไลท์

ข่าวสาร อัพเดท

บริการข้อมูลข่าวสารจากการเคหะแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 รวมทั้งให้กำลังใจ อสม.และทีมงานที่ประจำศูนย์พักพิงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย และสายด่วน Call Center 1615 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 – 26, 28, 31 ก.ค. 64 และ 1 ส.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม CG & CSR

• การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
• การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
• การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
• การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

คำรับรองและพันธมิตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานธนานุเคราะห์
สำนักงานธนานุเคราะห์

ยังไม่พบโครงการที่ต้องการ?

ลองคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อค้นหาโครงการทั้งหมดของเราสิ

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ