มิถุนายน 2021

การเคหะแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองฟื้นฟูและบูรณะอาคารเช่าฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคารเช่า...

การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกบ้านในช่วงสถานการณ์ COVID-19

สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเคหะจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อบ้านการเคหะฯ ลดค่าเช่าซื้อ...

การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เด็กเล็กในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 4 ให้การต้อนรับ นายบริสุทธิ์ มีบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง...

การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโครงการที่อยู่ในความดูแลของ กคช. ในพื้นที่ 6 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีเปิดกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ...

กระทรวง พม. โดยการเคหะฯ ช่วยผู้อยู่อาศัยในแฟลตดินแดงที่ติดเชื้อ COVID – 19 ทั้ง 7 ราย ได้เข้ารับการรักษาแล้ว

กระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 7...

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือเตรียมพร้อมรองรับครอบครัวผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 3 ได้รับการประสานงานจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ...

การเคหะแห่งชาติประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อในช่วงสถานการณ์ COVID – 19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ขายดี เคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content