กรกฎาคม 2021

กระทรวง พม. โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีแจกข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 และกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3 รวมทั้งให้กำลังใจ อสม.และทีมงานที่ประจำศูนย์พักพิงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดทำข้าวปรุงสุก...

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย และสายด่วน Call Center 1615 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 – 26, 28, 31 ก.ค. 64 และ 1 ส.ค. 64

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย และสายด่วน Call Center 1615ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กรุงเทพฯในวันที่ 24 – 26, 28, 31 ก.ค. 64 และ 1 ส.ค....

กคช. สานฝันคนอยากมีบ้าน ขยายมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ก.ย. 64

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ออกไปถึง 30 กันยายน...

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดรับชำระเงินณ เคาน์เตอร์รับเงิน สำนักงานใหญ่ เวลา 15.00 น.ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม...

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2564

การเคหะแห่งชาติขอแจ้งปิดการให้บริการงานขายสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติในวันที่ 17-20 กรกฎาคม...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content