กันยายน 2021

การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์น้ำท่วมภายในโครงการเคหะชุมชนฯ จ.ตาก (น้ำรึม)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองสมบูรณ์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ นายสมเจตประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

พม.บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นายกฤษดา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  นายธนสุนทร...

พม.โดยการเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับกรมธนารักษ์ และ ธอส. พัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์...

พม. โดยการเคหะฯ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 การเคหะแห่งชาติ”รองรับการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดตั้ง “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 การเคหะแห่งชาติ”...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content