พฤศจิกายน 2021

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
ลงพื้นที่ดูงานการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ณ เคหะชุมชนคลองจั่น

...

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1)

บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้างต.แปลงยาว อ.เแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทราราคาเริ่มต้น 7.55...

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ดูงานการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ณ เคหะชุมชนคลองจั่น

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

พม.จัดกิจกรรม “โครงการสร้างเชฟอาหารไทย (Professional Thai Chef by MSDHS)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว...

การเคหะแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงโครงการวิจัย การอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูชุมชนเมือง ณ โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่

...

พม. โดยการเคหะแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้การจัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1 – 2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2/1 และ 2/2

...

สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 ลงพื้นที่ร่วมประชุมประชาคมบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 71 เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนขยะส่งกลิ่นเหม็น

...

จุรินทร์ มอบทะเบียนบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร “บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง” 176 หลังให้กับชุมชนประชาร่วมใจ 2

              เมื่อวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมหารือผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้อยู่อาศัยบูรณาการความร่วมมือพัฒนาเคหะชุมชนห้วยขวาง

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content