ธันวาคม 2021

การเคหะแห่งชาติประชุมหารือการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดเป็นธรรมและโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสาระสนเทศพัฒนาพื้นที่เกษตร สร้ายรายได้จากผลผลิตยกระดับวิถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content