ธันวาคม 2021

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสาระสนเทศพัฒนาพื้นที่เกษตร สร้ายรายได้จากผลผลิตยกระดับวิถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร...

Compare listings

เปรียบเทียบ