การร่วมดำเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เตรียมความพร้อม

ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟู ชุมชนดินแดง และนายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติจับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ “กลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดงและโครงการอื่น ๆ ของการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมงาน The First Thailand Housing Forum 2023 ในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชนเมือง (ชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้รับการจดทะเบียน)” โดยมี...

การเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT?“แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย”...

การเคหะแห่งชาติผนึก OR ช่วยเหลือชาวชุมชมให้เข้าถึงก๊าซหุงต้มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้รับบริการที่มาตรฐาน พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)...

ลงนามข้อตกลงคุณธรรม

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ...

การเคหะแห่งชาติและ บมจ. เคหะสุขประชา เปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดตลาด "สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง" อย่างเป็นทางการ...

การเคหะแห่งชาติ และ บมจ. เคหะสุขประชา เปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมกับการประปานครหลวง (กปน.)...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content