ถาม-ตอบ

รายการคำถาม

 • นศ.ภาสินี สุจิพงศ์
  2021-07-26 11:02:24
  avatar
  ประสงค์อยากมีบ้าน แต่ไม่มีดาวน์
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  การเคหะแห่งชาติ ขอขอบคุณที่ลูกค้าให้ความสนใจโครงการฯของเรานะคะ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีนโยบายที่ทางลูกค้าสนใจค่ะ รบกวนทางลูกค้าได้ติดตามโปรโมชั่นอื่นๆของทางการเคหะแห่งชาติได้ที่ช่องทาง http://dhds.nha.co.th/nhasales/newmainrentsale.aspx ตได้นะคะ

 • นเรศ
  2021-07-26 10:56:38
  avatar
  การโอนกรรมสิทธิ เมื่อครบกำหนด 5 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  ค่าใช้จ่ายจำนวนเท่าไร ในปี 2564
  อยู่ สมุทรปราการ ปัจจุบันผ่อนกับธนาคาร ธอส
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  เอกสารในการยื่นคำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด   สัญญาคู่ฉบับของการเคหะแห่งชาติ (สำเนา) และสัญญาเงินกู้ของธนาคาร (สำเนา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของตนเองและคู่สมรสและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและคู่สมรส และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านทุกคนในบ้านจนถึงหน้าว่าง 1 ชุด ของผู้กู้และคู่สมรส (กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน) และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล จำนวน 3 ชุด หนังสือยินยอมคู่สมรส จำนวน 2 ชุด กรณีสมรสไม่จดทะเบียน (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดในโครงการ) คำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน) ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้การเคหะแห่งชาติ (ชำระในวันยื่นคำร้องขอรับโอนฯ ) เพื่อการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ค่าใช้จ่ายเจ้าของร่วม กำหนดเก็บล่วงหน้า 3 เดือน – ขนาด 33 ตรม. 250.- บาท / ห้อง / เดือน เป็นเงิน 750.- บาท เงินกองทุน กำหนด 3 เท่า ของค่าใช้จ่ายร่วม – ขนาด 33 ตรม. เป็นเงิน 750.- บาท ค่าประกันอัคคีภัย (1 ปี) เป็นเงิน 280.- บาท ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้สำนักงานที่ดิน (ชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2.00 % ของราคาประเมิน – ขนาด 33 ตรม. (โดยประมาณ) เป็นเงิน 9,000.- บาท ค่าธรรมเนียมจดจำนองกู้ธนาคาร 1.00 % ของตามสัญญาเงินกู้ กรณีจ่ายเงินสดไม่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้ธนาคาร (ชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาจำนองรายละ 800.- บาท / ครั้ง ค่าประกันอัคคีภัย ขนาด 33 ตรม. เป็นเงินประมาณ 1,100.- บาท / 3 ปี หมายเหตุ ห้องชุดที่ยังไม่ครบสัญญาค้ำประกัน 5 ปี แต่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ ขอให้ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อปิดบัญชีเงินกู้ก่อนยื่นคำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่ะ

 • นางสาวปุุษยะกร ถาวงค์
  2021-07-26 10:53:40
  avatar
  ดิฉันถึงเวลาตามกำหนดในการโอนห้องบ้านเอื้ออาทรแล้วค่ะ ต้องทำอะไรบ้างค่ะ เพราะติดสถานะโควิดเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครไม่ได้ค่ะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ในเบื้องต้นให้ทางลูกค้าได้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะที่ดูแลโครงการของลูกค้าก่อนนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ Covid ทางการเคหะแห่งชาติมีการขยายเวลาให้ทางลูกค้าค่ะ

 • สาปุกนิก
  2021-07-26 10:51:23
  avatar
  สอบถามหน่อยครับ การนัดวัน
  สำหรับโอนที่ดินใช้เวลาประมาณกี่วันครับ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความเหมาะสมที่ของลูกบ้าน เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเบื้องต้นทางการเคหะแห่งชาติจะมีการแจ้งลูกบ้านนัดวันในการทำสัญญาค่ะ

 • เอก
  2021-07-26 10:46:00
  avatar
  เราสามารถผ่อนชำระค่างวดกับเคหะในแต่ละเดือนมากกว่า อัตราผ่อนในปัจจุบันได้ไหมครับ เช่น ผ่อน 4000 บาท เติมเงินเข้าไปอีก 1000 เป็น จ่าย 5000 บาท/ เดือน หวังลดเงินต้น น่ะครับ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ได้ค่ะ รบกวนลูกค้าเข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเคหะที่ดูแลในโครงการของลูกค้า และแจ้งความประสงค์ในเพิ่มการชำระ ค่ะ

สอบถามข้อมูล

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ