ถาม-ตอบ

รายการคำถาม

 • สอบถามช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานการเคหะแห่งชาติ
  2021-04-19 15:38:25
  avatar
  สอบถามช่องทางการร้องเรียนของหน่วยงานการเคหะแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ลูกค้าสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  ทางโทรศัพท์ 0-2351-7714 , 0 -2351-6881 โทรสาร 0-2351-7632 หรืองาน Call Center 1615
  ทางอินเตอร์เน็ต / Social เว็บไซต์ www.nha.co.th, Facebook การเคหะแห่งชาติ
  ผ่านฝ่าย/ศูนย์ ของการเคหะแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

 • ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้หรือไม่
  2021-04-19 15:37:23
  avatar
  ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้ว สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้หรือไม่
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี แต่ในกรณีที่ต้องเสียภาษีเงินได้ฯ เมื่อครบค้ำประกัน 5 ปี แล้วโอนจดจำนองกับธนาคารสามารถนำดอกเบี้ยจ่ายไปลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

 • สนใจและต้องการขอดูงานในกิจการด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ทำได้อย่างไร
  2021-04-19 15:37:03
  avatar
  สนใจและต้องการขอดูงานในกิจการด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ทำได้อย่างไร
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ ถึงผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานที่การเคหะแห่งชาติ ทำอย่างไร
  2021-04-19 15:36:51
  avatar
  นักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานที่การเคหะแห่งชาติ ทำอย่างไร
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  นำหนังสือจากสถาบันการศึกษาเพื่อขอฝึกงานที่การเคหะแห่งชาติ โดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 • สอบถามข้อควรปฏิบัติในการอยู่อาศัยในอาคารชุด
  2021-04-19 15:36:36
  avatar
  สอบถามข้อควรปฏิบัติในการอยู่อาศัยในอาคารชุด
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  นอกจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยภายในอาคารชุดที่จะต้องชำระให้นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อนำมาบริหารเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อความสุข สงบ สะอาดฯ แล้ว การอยู่อาศัยของคนจำนวนมากก็ต้องมีความเกรงใจ และเคารพปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้ • ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก ฯลฯ เข้าไปเลี้ยงไว้ในห้องชุด สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ส่งเสียงดังรบกวนการอยู่อาศัย ขับถ่ายส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและอาจทำให้บุตรหลานได้รับอันตรายจากสุนัขกัด ซึ่งจะนำสู่โรคพิษสุนัขบ้า • ไม่ควรนำกระถางต้นไม้หรือสิ่งของตั้งวางบริเวณ ถนนทางเท้า พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ เพราะจะทำให้กีดขวางการสัญจรไปมา ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย • ไม่ใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ถนนทางเท้า สวน สนามเด็กเล่น หรือพื้นที่ว่างภายในโครงการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การบุกรุกทำการค้าขาย และการปลูกสร้างโรงเรือน และอื่นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากการเคหะแห่งชาติโดยเด็ดขาด • การใช้เสียง เช่น เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ การเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆ ควรมีระดับเสียงอยู่ในขอบเขตอันสมควร หากระดับเสียงเกินความพอดีจะทำให้รบกวนผู้อื่นได้ • การทิ้งขยะ ควรจัดหาที่รองรับขยะ และควรแยกขยะก่อนนำออกทิ้งทุกครั้ง วางไว้บริเวณที่การเคหะแห่งชาติจัดให้ • ท่านและบุคคลในครอบครัวต้องไม่เป็นผู้ค้ายาเสพติดและต้องไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด • การย้ายเข้าอยู่อาศัยและการขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารควรแจ้งให้สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ทราบก่อน เพื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะได้อำนวยความสะดวกให้ท่าน

สอบถามข้อมูล

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ