ถาม-ตอบ

รายการคำถาม

 • จิราพร แน่นชารี
  2021-08-23 12:27:31
  avatar
  การเปลี่ยนชื่อผู้เช่าซื้อ สามารถทำให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ระยะเวลาการดำเนินการอยู่ประมาณ 10 - 15 วันค่ะ ขึ้นอยู่กับการครบถ้วนของเอกสารในการพิจารณาค่ะ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1615 ค่ะ

 • นางสาวปุุษยะกร ถาวงค์
  2021-08-23 11:18:59
  avatar
  ทางธนาคารโทรมาให้ไปโอนบ้านที่สมุทรสาคร วันที่ 7 ก.ย. 2564 เนื่องจากครบกำหนดโอนบ้านแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ต้องทำยังไงดีค่ะ ขอเลื่อนนัดกับการเคหะออกไปได้ไหม แล้วถ้าจะโอนบ้านเป็นชื่อเราต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ ใช้เงินในการโอนเท่าไหร่
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ลูกค้าสามารถแจ้งขอเลื่อนดำเนินการได้ที่สำนักงานเคหะที่ดูแลโครงการของลูกค้าค่ะ สำหรับเอกสารในการยื่นคำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด  สัญญาคู่ฉบับของการเคหะแห่งชาติ (สำเนา) และสัญญาเงินกู้ของธนาคาร (สำเนา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของตนเองและคู่สมรสและผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเองและคู่สมรส และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด สำเนาทะเบียนบ้านทุกคนในบ้านจนถึงหน้าว่าง 1 ชุด ของผู้กู้และคู่สมรส (กรณีอยู่คนละทะเบียนบ้าน) และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบมรณบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล จำนวน 3 ชุด หนังสือยินยอมคู่สมรส จำนวน 2 ชุด กรณีสมรสไม่จดทะเบียน (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดในโครงการ) คำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 ชุด (เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน) ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้การเคหะแห่งชาติ (ชำระในวันยื่นคำร้องขอรับโอนฯ ) เพื่อการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ค่าใช้จ่ายเจ้าของร่วม กำหนดเก็บล่วงหน้า 3 เดือน – ขนาด 33 ตรม. 250.- บาท / ห้อง / เดือน เป็นเงิน 750.- บาท เงินกองทุน กำหนด 3 เท่า ของค่าใช้จ่ายร่วม – ขนาด 33 ตรม. เป็นเงิน 750.- บาท ค่าประกันอัคคีภัย (1 ปี) เป็นเงิน 280.- บาท ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้สำนักงานที่ดิน (ชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2.00 % ของราคาประเมิน – ขนาด 33 ตรม. (โดยประมาณ) เป็นเงิน 9,000.- บาท ค่าธรรมเนียมจดจำนองกู้ธนาคาร 1.00 % ของตามสัญญาเงินกู้ กรณีจ่ายเงินสดไม่ต้องชำระ ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้ธนาคาร (ชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาจำนองรายละ 800.- บาท / ครั้ง ค่าประกันอัคคีภัย ขนาด 33 ตรม. เป็นเงินประมาณ 1,100.- บาท / 3 ปี หมายเหตุ ห้องชุดที่ยังไม่ครบสัญญาค้ำประกัน 5 ปี แต่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ ขอให้ลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อปิดบัญชีเงินกู้ก่อนยื่นคำร้องขอรับโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1615

 • รุ่งทิวา ฝุ่นเงิน
  2021-08-23 11:12:21
  avatar
  มีหนังสือมาให้ไปโอนกำมาสิทธิเคหะมาเป็นธนาคาร สามารถโอนได้ที่สาขาไหนได้บ้างคะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ทางธนาคารที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางสำนักงานเคหะที่ดูแลโครงการของลูกค้า หรือสายด่วน 1615 ค่ะ

 • ต้นอ้อ
  2021-08-23 11:10:11
  avatar
  ดิฉันมีห้องชุดบ้านเอื้ออาทรเคหะบางพลี พี่ชายต้องการซื้อต่อ สามารถทำได้หรือไม่คะ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ค่ะ โดยในเบื้องต้นลูกค้าสามารถติดต่อกับทางสำนักงานเคหะ หรือ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการได้เลยค่ะ

 • น็อต
  2021-08-23 11:08:55
  avatar
  เคหะโครงการสุวรรณภูมิ2 สามารถติดเน็ตค่ายไหนได้บ้างครับ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ทุกเครือข่ายค่ะ ในเบื้องต้นลูกค้าแจ้งทางสำนักงานเคหะ หรือ นิติบุคคล ที่ดูแลโครงการของลูกค้านะคะ

สอบถามข้อมูล

Compare listings

เปรียบเทียบ