การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เด็กเล็กในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 4 ให้การต้อนรับ นายบริสุทธิ์ มีบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง และ ร.ร.ต.หญิง เติมศรี แก้วชิน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอใช้สถานที่เตรียมพร้อมเปิดศูนย์เด็กเล็กในโครงการบ้านเอื้ออาทร กม.44 ระยะ 1 และที่ดินแปลงว่างสำหรับเป็นโรงเรียนอนุบาลในอนาคตซึ่งคาดว่าศูนย์เด็กเล็กจะเปิดทำการได้ในปีงบประมาณ 2565 นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content