ไม่ทิ้งกัน

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบถุงปันสุขรวมน้ำใจ และเวชภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้ชาวเคหะชุมชนธนบุรี 1 – 3 พร้อมกันนั้นการเคหะแห่งชาติยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ลูกบ้านเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลีและบ้านเอื้ออาทรเมืองใหม่บางพลีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content