การเคหะแห่งชาติส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง

สำนักงานเคหะจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองฟื้นฟูและบูรณะอาคารเช่าฝ่ายบริหารทรัพย์สินและอาคารเช่า ลงพื้นที่ส่งมอบโครงการบ้านพักข้าราชการเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงอาคาร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content