การเคหะแห่งชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกบ้านในช่วงสถานการณ์ COVID-19

สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเคหะจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้าเช่าซื้อบ้านการเคหะฯ ลดค่าเช่าซื้อ ลดดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น www.nha.co.th Center 1615 หรือ สำนักงานเคหะฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content