ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติจัดโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ.2563 – 2567 หลักสูตร”เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาชุมชนดินแดง”

เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

ยิ่งใหญ่ ! 50 ปี การเคหะแห่งชาติ ผนึกกำลัง 14 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อน
ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ตั้งเป้ายกระดับเชื่อมโยงพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยสู่ระดับนานาชาติ 192 ประเทศ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม ) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย)

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (EIderly Day Care) 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 2

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการที่อยู่อาศัยในความรับผิดชอบของ สคจ.นครศรีธรรมราช

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สำนักงาเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 2 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ” ณ จังหวัดสิงห์บุรี

...

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม จังหวัดชุมพร

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content