บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ (One Home)

    เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี...

กคช. พม. Video Conference

      เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1  นางสาวศศินันท์ สุภาพงษ์ และสำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2    นายสมบูรณ์...

มาตรการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ( covid 19 )

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 อบต.ตะพง มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  โควิด-19 ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (ตะพง)...

มาตรการป้องกัน เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

     สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 1 ได้รับแจ้งจาก ปธ.คณะกรรมการชุมชนระยอง(ตะพง) ว่าภายในโครงการมีผู้ติดเชื้อโควิด 19...

มาตรการป้องกัน เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า

    เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2564 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท 19 ในพื้นที่รอบบริเวณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียน...

มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม  2564 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์  มาให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิท 19 ในพื้นที่รอบบริเวณ...

พื้นที่…กำหนดมาตรการเข้ม…สูงสุด ชุมชนน่าอยู่…การเคหะแห่งชาติ

ขอขอบคุณองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งนิติบุคคลอาคารชุด ทุกแห่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ ดูแลใส่ใจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนของ...

Compare listings

เปรียบเทียบ