ของขวัญปีใหม่เพื่อผู้อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติปีใหม่ 2565 นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ประชาชนและผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และเตรียมพบกับของขวัญสุดพิเศษที่การเคหะแห่งชาติเตรียมไว้เพื่อผู้อยู่อาศัยอัน

...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสาระสนเทศพัฒนาพื้นที่เกษตร สร้ายรายได้จากผลผลิตยกระดับวิถีชีวิตชุมชนการเคหะฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร...

Compare listings

เปรียบเทียบ