การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทรา

...

การเคหะแห่งชาติระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กันทั้ง 4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงบั้นปลาย

...

การเคหะแห่งชาติ เผยผลการศึกษา”โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง”ร่วมกับชาวชุมชน นำไปสู่การวางแผนการฟื้นฟูเมืองในอนาคต

...

เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนา “เคหะชุมชนดินแดง”

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” ที่ “การเคหะแห่งชาติ” มุ่งมั่นขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง มีความคืบหน้าจนสามารถสร้างอาคารแปลง G...

“อาคารแปลง G” เคหะชุมชนดินแดง คุณภาพชีวิตดีเพราะทุกคนมีส่วนร่วม

ปัจจุบัน “การเคหะแห่งชาติ” ได้ดำเนิน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1” ด้วยการก่อสร้าง “อาคารพักอาศัยแปลง G”...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ หลักสูตร”การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ” ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ...

“การเคหะแห่งชาติประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเคหะสุขเกษมให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบ”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content