“การเคหะแห่งชาติประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเคหะสุขเกษมให้กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบ”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาโครงการ 1-3 และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้สูงอายุ “บ้านเคหะสุขเกษม” ให้กับกำลังพลในสังกัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป โดยมี พันตำรวจเอก นพดล ช่างเรือน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการให้การต้อนรับและร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงกรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้สูงอายุ “บ้านเคหะสุขเกษม” ตั้งอยู่ในซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นายต่อพงศ์ จำจด
ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
พันตำรวจเอก นพดล ช่างเรือน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content