ตุลาคม 2021

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม. 44 วันที่ 8 -17 ต.ค. 64

โครงการฯ พหลโยธิน กม.44อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท จองเพียง 99 บาท เช่าซื้อดอกเบี้ย...

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม. 44 วันที่ 8 -17 ต.ค. 64

โครงการฯ พหลโยธิน กม.44อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก และระเบียงซักล้าง ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท จองเพียง 99...

การเคหะแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีต่อนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์รองอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติ

...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุมกับกรรมการกลางนิติบุคคลอาคารชุด 1-8 โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

...

พม. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564

...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สคจ.พิษณุโลกเพื่อติดตามภารกิจและสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

...

พม. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตามภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ