ตุลาคม 2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย เรืออากาศโท ชัยรัตน์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนโครงการบ้านเอื้ออาทรชัยภูมิ (หนองนาแซง)

            เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายธวัช สินพันธุ์...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์...

สคจ.ปทุมธานี สาขา 4 เทศบาลเมืองท่าโฉลง พัฒนาสภาพแวดล้อมในศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

Compare listings

เปรียบเทียบ