การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สคจ.พิษณุโลกเพื่อติดตามภารกิจและสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

...

พม. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนตามภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2564

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ สคจ.พิษณุโลก เพื่อติดตามภารกิจและสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

Change this SubheadingImage Box TitleChange this...

เปิดจองโครงการฯ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)

โครงการฯ ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2)อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงราคาเริ่มต้น 4.11...

พม. โดยการเคหะฯ บูรณาการความร่วมมือกับ รฟท. จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟท. เร่งสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

พลตรี ดร. เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ กทม. และ บช.น. ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

...

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3) วันที่ 8 – 17 ต.ค. 2564

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนนทบุรี (วัดกู้ 3) อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร ราคาเริ่มต้น 6.5 แสนบาท...

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (บางคูวัด)

2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป 0% 1...

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล)

2 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่เริ่ม 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 2564 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)* 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป 0% 1...

การเคหะแห่งชาติแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน พร้อมร่วมประชุมหารือการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนหารายได้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย)

...

Compare listings

เปรียบเทียบ