ข่าวสารด้าน – CSR

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
เพื่อสำรวจบ้านกลุ่มเป้าหมายภายในโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา

เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย...

การเคหะแห่งชาติ พร้อมลุยเดินหน้า “สร้างบ้าน สร้างสุข” ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

รมว.พม. “สร้างสุข” มอบบ้านให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...

การเคหะฯ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านสบายเพื่อยายตา จ.บุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายทวีพงษ์   วิชัยดิษฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content