กิจกรรม CG

การเคหะแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 WHAT THE FACT?“แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย”...

การเคหะแห่งชาติร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ร่วมกันสร้างการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี...ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร Fanpage Facebook >> การเคหะแห่งชาติ https://www.facebook.com/PR.NHA YouTube >> การเคหะแห่งชาติ channel...

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของฐัสวิสาหกิจ

ร่วมกันสร้างการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี...ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร Fanpage Facebook >> การเคหะแห่งชาติ https://www.facebook.com/PR.NHA YouTube >> การเคหะแห่งชาติ channel https://youtube.com/@nhachannel905 www.nha.co.th...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content