พม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการผู้สูงอายุสมองเสื่อม DAY CARE จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริการผู้สูงอายุสมองเสื่อม DAY CARE พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนทุกช่วงวัย และมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านพอเพียง และเงินอุดหนุนช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมถึงยังได้มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเปราะบางและมอบอุปกรณ์สำหรับคนพิการอีกด้วย ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content