เตรียมความพร้อม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รุ่น 2 (อาคารแฟลตที่ 9-11) โดยมี นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง และผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 (อาคารแฟลตที่ 9-11) เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณใต้อาคารแฟลต 11 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 ทั้งนี้ ได้นำผู้อยู่อาศัยฯ เยี่ยมชมห้องตัวอย่างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าอยู่อาศัยต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content