การเคหะแห่งชาติจัดโปรโมชั่นโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) 61 หลังสุดท้าย จองก่อนได้ก่อน เพียงวางเงินจอง 1,000 บาท

การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ขนาดประมาณ 21 ตารางวา ใกล้สถานศึกษา แหล่งชุมชน แหล่งชอปปิง และแหล่งท่องเที่ยว ราคาขายเริ่มต้น 8.24 แสนบาท ทำสัญญาวางเงินจองเพียง 1,000 บาทเท่านั้น !!

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า การเคหะแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจอยากมีบ้านเป็นของตนเอง อยากเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง เข้าเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) จำนวน 61 หลังสุดท้าย ใครมาก่อน มีสิทธิได้เลือกบ้านที่ชอบก่อนใคร โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารงานขายคอยอำนวยความสะดวกตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567 นี้

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ตั้งอยู่ซอยการเคหะแห่งชาติเพชรบุรี ทางหลวงหมายเลขที่ 3177 (เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ) ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ขนาดประมาณ 21 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 328 หน่วย อยู่ใกล้สถานศึกษา แหล่งชอปปิ้ง แหล่งชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี ห้างสรรพสินค้า พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปีน) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และหาดเจ้าสำราญ เป็นต้น ราคาขายเริ่มต้น 8.24 แสนบาท และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หากถูกใจก็สามารถทำสัญญาได้ทันที โดยวางเงินจองเพียง 1,000 บาท พร้อมหลักฐานในการทำสัญญา ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (ตนเองและคู่สมรส) สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองรายได้/สลิปเงินเดือน (รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/เดือน) กรณีประกอบอาชีพอิสระ (แนบรูปถ่ายกิจการ และสำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

และสำหรับลูกค้าที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ สามารถเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยการเคหะแห่งชาติได้กำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี ระยะเวลา 4 ปี ส่วนกลุ่มเปราะบาง ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นในปีที่ 68 ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี และปีที่ 9-40 ผ่อนชำระอัตราดอกเบี้ย 49 ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 09 1047 1263 Call Center 1615 Facebook : NHA marketing หรือ Facebook : การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content