การเคหะแห่งชาติร่วมงานวันปกรณ์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องใน “วันปกรณ์ 2567” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จำนวน 16 คน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ต่อไป ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content