การเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมรับรางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” ภายในงาน “มอบรางวัล SIAMRATH AWARDS 2024” เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี สยามรัฐออนไลน์ ด้วยการเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและชุมชน ณ ห้อง Auditorium อาคาร True Digital Park

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content