ประกาศการเคหะแห่งชาติ

เรื่อง การยื่นเสนอ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมการบริหารพื้นที่โครงการเคหะเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content