สคล.สาขาหนองจอก ประชุมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทิ้งขยะ และการเผาขยะบริเวณที่ดินของการท่าเรือฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content