กันยายน 2021

กคช. ร่วมกับทหารจิตอาสาซ่อมแซมประตูและกระจกแฟลตดินแดงที่ชำรุดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย พันโท ทวีชัย ชนะบวรบุตร ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1...

พม.โดยการเคหะแห่งชาติลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มอยู่ให้ตัวแทนอาศัยในโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางพจนารถ แก้วผลึก คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี...

การเคหะแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2564 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น ภายใต้โครงการธรรมาภิบาลแห่งชาติ คนดีที่ต้องจารึกไว้เป็น “ข้าของแผ่นดิน”

...

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรออนไลน์ ปี 2564พร้อมโชว์โครงการ SSC และผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติ ได้คะแนน ITA 97.93 คะแนน อันดับ 1 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นอันดับ 8 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

...

Compare listings

เปรียบเทียบ