การเคหะแห่งชาติขอปิดให้บริการ ณ ศูนย์ขายเทพารักษ์ 3 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

การเคหะแห่งชาติขอปิดให้บริการ
ณ ศูนย์ขายเทพารักษ์ 3
ในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์
การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content