การเคหะแห่งชาติ ปรับพื้นที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบ่อ 3 เป็นศูนย์พึ่งพิง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอหน่วยงานสาธารณะสุขรับตัวไปรักษา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content