ธันวาคม 2020

กคช.จับมือ เครดิตบูโร ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจเครดิตบูโรลูกค้า

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นาย สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโร ร่วมลงนามใน...

กคช.พม. ร่วมประชุมหารือกับ กปภ. เพื่อหาแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ...

กคช. พม. ร่วมงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.”

กคช. พม. ร่วมงานแถลงข่าว “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว...

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย การเคหะแห่งชาติ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม โครงการบ้านเอื้ออาทรเทพกุญชร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายเทพฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ต้อนรับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด 1 ถึง 3 โครงการเอื้ออาทรเทพกุญชร...

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 การเคหะแห่งชาติ ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลเคหะชุมชนห้วยขวาง ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 2 การเคหะแห่งชาติ...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content