PTK

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

อยากทราบว่าการกู้ซื้อบ้านที่เราเช่าอยู่ตอนนี้ สามารถทำกู้ได้ไหมคะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันอะไรบ้าน ขอทราบรายละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content