PTK

  • 2 เดือน ที่ผ่านมา
  • 1

อยากทราบว่าการกู้ซื้อบ้านที่เราเช่าอยู่ตอนนี้ สามารถทำกู้ได้ไหมคะ แล้วต้องมีหลักค้ำประกันอะไรบ้าน ขอทราบรายละเอียดค่ะ ขอบคุณค่ะ

Compare listings

เปรียบเทียบ