Ppkk

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ยื่นกู้ซื่อบ้านกับทางธนาคารออมสินไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเงื่อนไขของทางธนาคาร(*ไม่ติดเครดิตบูโร)​ตอนนี้ยื่นกับทางโครงการเคหะ(บางกระบือ)​สิงห์บุรีโดยตรงอยากสอบถามว่า​บ้านราคา9แสนบาทเงินเดือน9600ไม่มีภาระหนี้สิน​ ไม่มีผ่อนอะไร​ ผลจะผ่านไหมคะและกี่วันถึงจะทราบผล

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content