Niyaporn

  • 3 ปี ที่ผ่านมา

ยื่นเช่าซื้อกับทางโครงการ พิจารณาจากหลักฐานอะไรเป็นหลักคะ ทำงานอิสระค่ะ ไม่มีหลักฐานรับรองรายได้ ธนาคารจึงไม่อนุมัติ แต่มีรายได้เข้ามาค่อนข้างเสถียรในทุกเดือน ผ่อนดาวน์กับทางเคหะตรงทุกงวดจนครบแล้ว อยากรีบมีบ้านเพราะจะได้ไม่ต้องเช่าเขาเหมือนทุกวันนี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content