ใบตอง

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

จะสอบถามการการเคะหะคะพอดีตอนซื้อห้องเอื้ออาทร​ซื้อเปนชื่แแฟนแต่เลิกกัน10ปีแร้วใม่ได้จดทะเบียนกันดิฉันเปนคนกุ้ร่วมแต่ฉันชำระค่างวดมาทุกเดือนจะสอบถามว่าจะโอนกรรมสิทธิ์​มาเปนชื่อฉันเรยได้ไกมคะเพราะเขาใม่ได้ยุไม่ได้ผ่ินคะตอนนี้ผ่อนมาจะ11ปีแร้วคะกำลังทพเเรื้ิงโินกรรมสิทธิ์​โอนข้ามชื่อมาได้เรยไหมคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content